​Kunstig intelligens (KI) er et fagfelt som også har inntatt Norge. Under AI+ settes det fokus på nettopp dette fagområdet. AI+ er en digital konferanse organisert av Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Institutt for energiteknikk (IFE) og Halden kommune.

Konferansen ble holdt for første gang i september 2020, og arrangeres på årlig basis. Den handler om anvendt kunstig intelligens (Applied Artificial Intelligence), og hvordan norske virksomheter kan lykkes ved bruk av denne teknologien.

Hva er Artificial Intelligence (AI)?

Artificial intelligence (AI) eller kunstig intelligens har mange definisjoner. Regjeringen definerer kunstig intelligens som «systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål». KI virker ved at et dataprogram tar avgjørelser ut fra et sett med instruksjoner den har blitt programmert til på forhånd.

KI er ikke bare noe vi kommer til å se mer og mer av i fremtiden, det er også noe som allerede omgir oss i hverdagen uten at vi nødvendigvis tenker så mye over det. Dette kan for eksempel være chatboter som svarer på enkle spørsmål, digitale assistenter som Siri og Alexa. Et annet eksempel på AI mange av oss er kjent med er anbefalingene som kommer opp etter man har sett en film på Netflix eller hørt en sang på Spotify.

foredragsholdere-om-forskning-pa-kunstig-intelligens

 

Fordeler og ulemper ved kunstig intelligens

Det er mange fordeler ved å bruke kunstig intelligens i arbeidslivet, og de siste årene har flere og flere bedrifter blitt interessert i å benytte seg av denne teknologien.

Ved å ta i bruk kunstig intelligens kan man automatisere enkle og repeterende arbeidsoppgaver, slik at de ansatte kan bruke tiden sin på andre ting. Roboter som er drevet av KI trenger ikke pauser slik vi mennesker gjør, noe som gjør det mulig å utføre store mengder arbeid mye rimeligere og mer effektivt.

Mange er imidlertid bekymret over hvordan verden kommer til å bli dersom mennesker blir erstattet med roboter. Bekymringene går på at det vil føre til høyere arbeidsledighet og et tøffere arbeidsmarked. I tillegg er det mange menneskelige funksjoner robotene ikke kan erstatte – de fleste av oss vil for eksempel heller bli møtt av en sykepleier på et sykehus enn en robot.

Bruk av kunstig intelligens i Norge

AI er et fagområde i sterk vekst både globalt og her i Norge. I 2020 viste en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Computas at én av fire bedriftsledere planla å ta i bruk AI i 2021. En undersøkelse fra Microsoft viser at 61 % av norske virksomheter er i startfasen med AI, mens kun 4 % er på et avansert stadium.

Regjeringen har også utviklet en nasjonal strategi for kunstig intelligens i Norge, som skal bidra til å få flere til å ta i bruk denne teknologien. I denne strategien nevnes medarrangør av AI+, Cluster for Applied AI, og klyngens nettverk som en del av løsningen.

Vi har med andre ord flere planer om å ta i bruk teknologien i vårt langstrakte land, og noen er allerede godt i gang. For at vi skal kunne bruke kunstig intelligens i næringslivet krever det både planlegging, tilrettelegging og forskning.

I helsesektoren jobber de for eksempel med å få testet ut mulige bruksområder i fremtiden. Her er det snakk om bruksområder der kunstig intelligens kan bistå med analyse av røntgenbilder, analyse av pasientenes symptomer og stilling av diagnose. Oppfølging av pasienter i visse situasjoner er også et område det testes og forskes på.

maskinlaring-er-en-type-kunstig-inntelligens

AI i hverdagen

Som så mange andre land har kunstig intelligens blitt en del av samfunnet vårt. Gjennom dagens gjøremål møter vi stadig den spennende teknologien i ny drakt.

Chatbot

Gode eksempler på hvordan AI brukes i Norge er blant annet chatbots. Her har offentlige institusjoner som Skatteetaten og NAV kommet på banen med egen chatbot, sammen med banker og ikke minst nettbutikker.

På den måten kan du som forbruker stille spørsmål til chatboten og få svar på det du lurer på med en gang. Dette er en enkel måte for virksomhetene å frigjøre kapasitet for de ansatte i blant annet kundeservice. Ikke minst slipper du som forbruker å vente flere dager på at en e-post skal besvares eller sitte i telefonkø.

Brukertilpasset innhold

Som nevnt tidligere kjenner mange av oss til bruken av AI i form av brukertilpasset innhold. Når du har sett en serie på strømmetjenesten kommer det opp forslag til andre serier den tror du vil se, det samme gjelder på musikkstrømmetjenester.

Målrettet markedsføring

En annen form for kunstig intelligens vi møter i hverdagen er målrettet markedsføring. Facebook bruker for eksempel dyplæring til å bestemme hvilke annonser som skal vises for ulike brukere. Maskinene samler data og lærer så mye som mulig om brukerne for at de skal kunne grupperes på en hensiktsmessig måte, og på bakgrunn av dette vise relevant annonser.

Norges ledende konferanse innen kunstig intelligens

Satsningen på kunstig intelligens i Norge gjør at både ledere, ansatte og studenter kommer til å ha behov for mer kunnskap rundt dette feltet. Selv om det ligger et enormt potensial i bruk av KI, er det fortsatt mange som ikke vet hvordan de kan benytte seg av det i praksis.

Derfor gikk Smart Innovation Norway, eSmart Systems, Institutt for energiteknikk (IFE) og Halden kommune sammen om å arrangere det som nå er Norges ledende konferanse om anvendt KI. Målet med konferansen er å dele informasjon om teknologien, vise hvilke muligheter den gir og hvordan teknologien kan skape bærekraftige arbeidsplasser.

AI+ skal være en inspirerende arena for kunnskapsdeling og diskusjoner om kunstig intelligens i Norge. Under konferansen presenterer vi også flere av de nyeste produktene innen AI. Til konferansen kommer noen av landets fremste eksperter innen datadrevet økonomi, innovasjon og AI.

Vi sikter på spennende foredrag med innsikt i nyttig kunnskap og kompetanse om blant annet hvordan kunstig intelligens kan brukes i næringslivet og hverdagen vår. Den digitale konferansen er åpen for alle, uansett alder og kunnskapsnivå. Våre foredragsholdere kommer til å dele sin kunnskap om temaer som smarte byer og mobilitet, miljø og bærekraft, etikk, lover og reguleringer innen AI.

konferanse-om-bruk-av-kunstig-intelligens-i-norge

Det unike kompetansemiljøet bak AI+

AI+ ønsker å være en ledende konferanse for kunstig intelligens i Norge. Institutt for Energiteknikk (IFE), Halden kommune, Smart Innovation Norway og eSmart Systems er pådriverne bak den årlige konferansen. Halden kommune har satt seg som mål å bli Norges mest innovative kommune, og kommunen har allerede etablert et unikt kompetansemiljø innen AI.

På våre årlige konferanser får du høre foredrag fra noen av lederne i disse organisasjonene, og du får vite mer om Haldens satsning på kunstig intelligens i landet vårt.

Hvis du lurer på noe angående AI+ eller kunstig intelligens, send oss en e-post: info@aiplus.no. Vi hjelper deg gjerne!